Bilgi Güvenliği Hizmetleri

Bilgi ve destek süreçleri, sistemler ve bilgisayar ağları önemli ticari varlıklardır. Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği; rekabet gücünü, nakit akışını, karlılığı, yasal yükümlülükleri ve ticari imajı korumak ve sürdürmek için gereklidir.

# Varlıkların tanımlanması ve değer atanması
# Tehditler, açıklıklar, güvenlik gereksinimlerinin tanımlanması
# Riskin hesaplanması
# Uygun risk giderme biçiminin seçimi ( kontrollerin seçimi.)Cinque Terre