İçerik Duyarlı Ağ Çözümleri

Elektronik ortamda iletişim, öğrenme ve ticaret gibi yüksek band genişliği gerektiren internet servislerini kendi entegre veri ağlarında barındıran kuruluşların hem maliyetleri düşürüp hem de sistem performans artışı sağlayan teknoloji ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Mevcut müşteri topolojilerini inceleyen IdaNET uzman sistem mühendisleri en efektif çözüm entegrasyonu için profesyonel bilgi birikimi gerektiren teknoloji danışmanlığı yapmaktadır.

Uygulama Hızlandırma

IP tabanlı trafiği inceleyip tekrar eden kısımların hattı gereksiz yere meşgul etmelerini engelleyen sıkıştırma, şekillendirme veya önbellekleme gibi birçok teknoloji bileşeninin bir arada veya ayrı ayrı kullanıldığı çözümler bulunmaktadır.


Uygulama yük dengeleme

Uygulama yük dengeleme İstemcilerden gelen isteği, sanal internet/intranet servislerine en efektif zamanlama algoritması seçilerek veri merkezi sunucu çiftliğindeki uç fiziksel sunuculara iletir. Aynı zamanda istemciler fiziksel sunucularla direk iletişime geçmediğinden diğer iletişim portları üzerinde çalışan bağımsız servisler üzerine gelebilecek saldırılar engellenebilir.Cinque Terre