Olağan Üstü Durum Merkezi

Veri merkezlerimizde verinizin olağan üstü durum merkezi çözümleri güvenliği ve saklanması hizmetlerini kayıpsız ve en düşük maliyetler ile sizlere sunmaktayız. Verilerinizin güvenli bir barındırılması verilerin sürekli ve düzenli olarak merkezlerimize kopyalanması, iş uygulamalarınızın yine veri merkezlerimizde bulunan sunucularımız üzerine barındırılması, verilerinize en doğru zamanda ulaşılır duruma getirilmesi ve olağanüstü durum hareket planlarının oluşturulması ve testlerin gerçekleştirilmesi hizmetlerimiz arasındadır.

Olağanüstü Durum Kurtarma Nedir?

Olağanüstü durum kurtarma bir kuruluşun teknoloji ile ilgili olağanüstü durumları öngördüğü ve buna yönelik olarak ele aldığı sürece denilir. Herhangi bir şirkette BT sistemleri elektrik kesintileri, güvenlik sorunları ya da doğal olaylar gibi öngörülemeyen durumlar sebebiyle beklenmedik bir şekilde çökebilmektedir. Olağanüstü durum kurtarma ise bir şirketin bu tür olaylardan hızlı bir şekilde kurtulmaya yönelik ilke ve prosedürleri içerir.

Olağanüstü durum kurtarma neden önemlidir?

Kesintiler çok çeşitli örnekler de dahil olmak üzere pek çok şekilde olabilir. Bir deprem ya da yangın, teknoloji arızaları, sistem uyumsuzlukları, basit insan hatası, üçüncü taraflar tarafından kasıtlı olarak yetkisiz erişim nedeniyle olağanüstü durumlar olabilir. Bu olağanüstü durumlar iş operasyonlarını oldukça sekteye uğratmaktadır. Müşteri hizmetleri sorunlarına da neden olur ve büyük gelir kaybına yol açar. Bir olağanüstü durum kurtarma planı, kuruluşların problem yaratan olaylara direkt yanıt vermelerine yardımcı olur.

Bir olağanüstü durum ortaya çıktığı zaman bu durum işletmenin her yönüne zarar verebilir ve genellikle de oldukça maliyetli olur. Aynı zamanda çalışmak için ihtiyaç duydukları araçlara da sınırlı erişim sebebiyle ekibin üretkenliği azaldığından dolayı normal iş operasyonlarını da kesintiye uğramaktadır. Bir olağanüstü durum kurtarma planı ise yedekleme sistemlerinin ve verilerin daha hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasını sağlar. Böylece işlemler planlandığı gibi devam edecektir. Veri koruma, geri yükleme ve yedekleme süreçlerini bir olağanüstü durum kurtarma planına göre entegre etmek kötü amaçlı yazılım ya da iş için farklı güvenlik risklerinin etkisini de sınırlar.

Bir olağanüstü durum meydana geldiğinde müşteriler bir kuruluşun güvenlik hizmetlerinin ve uygulamalarının güvenilirliğini de sorgular. Oluşan olağanüstü durum bir işletmeyi ne kadar uzun süre etkilerse müşterinin de hayal kırıklığı o kadar büyük olacaktır. İyi bir olağanüstü durum kurtarma planı ile çalışanları müşteri sorgularını ele alma konusunda iyice eğiterek bu riski azaltır. Müşteriler işletmenin herhangi bir olağanüstü durum ile başa çıkmak için iyi hazırlanmış olduğu gözlemledikleri içerisinde güven kazanırlar.

Felaket Kurtarma Çözümleri

BT altyapısında sadece iç ve dış saldırılara karsı koruma yetersiz kalabilir. Doğa saldırılarına karşı da oldukça etkili bir koruma kalkanı geliştirmeniz gerekir. Felaketlerin BT altyapınızı etkilememesi için, prosedürlerin oluşturulması, risklerin hesaplanması, yedek planların gözden geçirilmesi, kesintilerin saptanması ve senaryolarınızın bu gibi durumlar için daha aktif halde bulundurulması için gerekmektedir. Profesyonel çözümlerimiz ile sizlere, doğal afetler, insana bağlı afetler, yerel afetler, tekil servis ve çoğul servis kesintilerine karşı oluşmuş olan afetlere karşı önlemleri almanızda iş birliği yapmaya da hazırız. Bilişim servisleriniz için sizlere, risk analizi, topoloji ve prosedürlerin analizi, servis analizleri, kesinti süreleri ve veri güncelliği, alternatif çözüm önerilerimiz ile artan beklentilerinizle olağan üstü durum merkezi çözümleri sunarak hizmetinizdeyiz.