Veri Depolama Çözümleri

Günümüzün iş dünyasında bilgi en önemli konudur. Bu bilgilerin nerede, nasıl tutulduğu, güvenilir olup olmadığı, bilgiye erişimin hızı, boyutu sürekli artan bilgilerin yönetimi, bilgilerin her zaman erişilebilir olması konuları kurumların depolama ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemektedir. Günümüzde, kurumlar için verilerinin değeri sürekli olarak artmakta, bu verilerin her zaman erişilebilir olması gerekmekte; dolayısı ile daha hızlı, daha güvenilir, kolayca yedeklenebilen, ölçeklenebilen ve maliyet olarak da efektif çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

idaNET olarak ihtiyacınız olan en uygun çözümü birlikte belirleyecek ve bilginize erişiminizde tüm esnekliklere sahip olacaksınız. Bt altypapınızda veri depolama trendleriyle birlikte ( Tekilleştirme (De-duplication) , Thin Provisioning , Depolama sanallaştırması (Storage Virtualization), Bilginin saklanması ve Yaşam Döngüsü (Information Retention and Lifecyle Management) , Verinin Korunması, Yedeklenmesi ve Geri Dönülmesi (Data Protection and Recovery Management) , Depolama Kaynaklarının ve Altyapının Yönetilmesi (Storage Resources and Infrastructure Management) , Yazılım Entegrasyonu (Application Integration) maksimum performans sağlayın.

Depolama Ağ Çözümleri

Ağa bağlı bir depolama cihazı için karmaşık bir ayarlama gerekmez ve gelişmiş depolama sistemleriyle karşılaştırıldığında rekabet avantajı sağlayan bir maliyet tasarrufu sunar. Düşük maliyetli ve genişletilebilir çözümler ile ağ depolama kapasitenizi artırabilirsiniz.


Cinque Terre