İş Sürekliliği

Bir sonraki krizi tahmin edemezsiniz fakat iş sürekliliği çözümleri ile buna hazırlıklı olabilirsiniz. İş sürekliliğinin yönetimi, işletmelerin büyüklüğü ne olursa olsun verdiği hizmetlerin ve sahip olduğu sistemlerin sürekli ve kesintisiz hizmet verebilmesini amaçlayan oldukça sistematik bir yaklaşımdır. İş sürekliliği yönetimi pek çok işletme için her şey güzel giderken aslında göz ardı edilen bir konudur. Fakat işletmenin geleceğini direkt etkileyen böylesine önemli bir süreci herhangi bir işletme göz ardı etmemelidir. İş sürekliliği yönetimiyle işletmenizde olabilecek kesinti ve kriz durumlarında en kritik sistemlerin de mümkün olan en kısa sürede çalışır hale getirilir. Böylece işletme hizmetlerinin devam ettirilmesini de hedefler. İş kesintileri hangi koşul ve şartlar olursa olsun her büyüklüğe sahip olan işletmeleri olumsuz etkiler. Olası bir iş kesintilerinin önüne geçebilmek için ve sistemlerin sürekli olarak hizmet verebilmesini sağlamak için sizlere teknolojik, kurumsal ve profesyonel olan firmaların bilişim alanında ihtiyaç duyduğu önemli stratejileri saptamak için, felaket ve kriz durumlarına karşı tedbir alma, maliyet şablonlarını oluşturmak gibi önemli yönetim planlarını hazırlamaktayız.

İş Sürekliliği Yönetimi Avantajları

İş sürekliliğinin çözümleri içerisinde çeşitli avantajlar vardır. Problem sırasında önceden belirlenmiş olan felaket kurtarma ve iş sürekliliği adımlarının uygulanarak, uygulama ve sistemlerin en kısa sürede yeniden aktif edilebilmesini ve hizmet devamlılığı sağlar. Krizler ve sorunlar her zaman olacaktır. Fakat müşterileriniz bu durumu ne kadar kısa sürede atlatabildiğinizle ilgilenir. İş sürekliliği yönetimiyle mevcut krizlerinizi olabildiğince en kısa sürede çözerek müşteri güveni oluşturabilirsiniz.

Sistem ya da uygulamanızın hizmet veremediği her an firma prestijiniz oldukça kötü etkilenir. İş sürekliliği yönetimi ile sistemleriniz en kısa sürede çalışır hale getirilerektir. Bu sayede firma prestijiniz korunur. İş sürekliliği yönetiminin de sağlamış olduğu ISO 22301 belgesiyle işletmenizin yasal olarak uyması gerektiği yönetmeliklere uygunluğun sağlayarak, işletme faaliyetlerinize bu şekilde devam edebilirsiniz. İş sürekliliği yönetimi ile olası tüm sorunlar ve yaşanan bu sorunların çözüm adımları daha önceden belirlenir ve kriz anları sırasında uygulanması gerekenler adımlardan sorumlu olan personeller bilgilendirilir. İş sürekliliği yönetiminde yapılması gereken sistem, personel iyileştirme ve donanım süreçleri kapsamı içerisinde sisteminiz tepeden tırnağa güvenli bir hale getirilerek, işletmenizin olası riskleri de engellenir.

İş Sürekliliği Yönetimi Süreçleri

Risk analizinde şirketin risklerinin ve maruz kalan risklerin değerlendirilmesi sağlanır. Çeşitli iş kesintisi senaryolarında potansiyel etkiler değerlendirilir. Olası tehdit senaryolarının belirlenmesi sağlanır. Telekomünikasyon kurtarma seçeneklerinde ve iletişim planlarının değerlendirilmesinde rol alır. Bulguların önceliklendirilmesi ve buna yönelik olarak bir yol haritasının geliştirilmesi sağlanır.

İş etki analizine bakılacak olursa kurtarma süresi hedefleri ve dahil olmak üzere tüm kurtarma varsayımlarının oluşturulması sağlanır. Kritik iş süreçlerinde ve iş akışlarının yanı sıra aslında destekleyici üretim uygulamalarının da gözden geçirilmesi sağlanır.

İç ve dış bağımlılıkların belirlenmesinde yedekler, birincil ve ikincil, beceri setleri ile ilgili kişiler dahil kritik personel listesinin yapılması sağlanmaktadır. İyileşmeyi etkileyebilecek olan gelecekteki çabalar belirlenir.

İş sürekliliği planı eleştirilmesinde etki analizi için yönetici onayının alınması gerekir. Eyleme geçirilebilir ve kapsamlı bir şekilde plan oluşturmak için risk değerlendirmesi bulgularının incelenmesi sağlanır. Departman, site ve bölüm düzeyinde planların geliştirilmesi de iş sürekliliği çözümleri avantajlarından biridir.