Yerel Ağ Çözümleri

Yerel alan ağı internet oluşumları için çok önemli olduğu için yerel ağ çözümleri LAN da bir o kadar önemlidir. Yerel alan ağı, kuruluşların aynı bina ya da kampüs içerisindeki bilgisayar, çevresel birimler (kamera, yazıcı, vb.) ve sunucuların ihtiyacını daha verimli bir şekilde karşılayan bir altyapıdır. Az sayıda kullanıcı için tasarlanmış olan küçük ofis uygulamalarından, binlerce uç içeren kampüs çözümlerine, yapısal olarak kablolamadan kablosuz çözümlere kadar uzanan pek çok kavramı içeren yerel alan ağ çözümlerinin, sağlıklı olarak işleyebilmesi için de mühendislik standartlarına uygun olarak tasarlanıp uygulanması gerekir

Yerel Ağ Çözümleri Hizmeti

Son senelerde, gelişen teknolojiyle beraber, yerel alan ağ tasarımı köklü bir şekilde değişikliklere uğramıştır. Yerel alan ağları sadece bilgisayarları birbirleri ile görüştürecek sistemler olmaktan çıkmıştır. Çoklu ortam sistemlerinin (görüntü ve ses sistemleri) bilgisayar ağları açısından hizmet vermesine olanak sağlayan bir sistem haline dönüştü. Bunun sonucu olarak da servis kalitesi, ağ tasarımlarında kesinlikle göz önüne alınması gereken bir kıstas haline de gelmiştir. Servis kalitesi uygulaması ile görüntü ve ses içeren paketlerin ağ içerisindeki trafiğine öncelik tanınarak, çoklu ortam uygulamalarında ağ üzerinde, en yüksek performansla çalışması sağlanmaktadır. Bazı durumlarda ise bir kuruluş için önemli olan sunucudaki uygulama programı için servis kalitesi gözetilmesi de istenebilir. Bu gibi durumlarda servis kalitesinin, ağ üzerindeki tüm yönlendirici, anahtar, IP telefonu ve IP üzerinden ses sistemlerini kapsayacak şekilde tasarlanıp uygulanması da gerekir. Yerel alan ağlarının tasarlanması sırasında gözden kaçmaması gereken bazı önemli konulardan biri de ağ güvenliği kavramıdır. Aslında tüm bilişim ağları, doğrudan ya da dolaylı olarak internet ortamında bağlı durumda bulunur. Saldırılara açık olan bu ortamda, ağların güvenliği, güvenlik duvarı ve alarm sistemleri ile sağlanmaktadır. Sağladığımız yerel alan ağı çözümleri; marka bağımsız LAN anahtarlama çözümleriyle uçtan uca yönetilebilir. Aynı zamanda verimli ve akıllı ağ mimarilerinin kurulumunu yerel ağ çözümleri hizmeti Lan kapsamındadır.

Yerel Alan Ağı (LAN) Nedir?

Local Area Network (LAN) dilimize Yerel Ağ Bağlantısı ya da Yerel Alan Ağı olarak çevrilmektedir. Yerel Alan Ağı ev ya da iş yeri gibi küçük sayılabilecek bir alandaki bilgisayar ve çevre birimlerinin de birbirine bağlanmasını sağlayan bilgisayar ağlarıdır. Yerel alan ağında birkaç adet cihaz olabileceği gibi binlerce cihaz içerebilir. Yani yerel alan ağı sadece büyük işletmelerde değil aynı zamanda küçük işletmelerde de kullanılabilir. Ev veya işletmelerde modem aracılığıyla internete bağlanan cihazlar yerel alan ağı yani bir diğer adıyla LAN’ın içine girmiş olur.

Yerel Ağ Kurulumu İçin Neler Gereklidir?

Yerel ağ kurulumu sanılanın aksine maliyeti yüksek olan bir iş değildir. Yerel ağ kurulumu için ilk olarak en az 2 tane bilgisayar gereklidir. Bundan sonra Ethernet kartı ya da diğer bir ismiyle ağ bağdaştırıcısı olması gereklidir. Ardından da internet bağlantısı için gerekli olan kabloların temin edilmesi ile yerel ağ kurulumu da gerçekleştirilebilir. Yerel ağ kurulumu gerekli olan kablolarla gerçekleştirilebildiği gibi kablosuz olarak da gerçekleştirebilir. Nasıl kurulum yapılması gerektiği yerel alan bağlantısı kurulumunu gerçekleştirecek olan firmayla görüşerek belirleyebilirsiniz. Yerel ağ çözümleri LAN kurulumdan sonra yapılmalıdır.