Microsoft Çözümleri

Microsoft, günümüz bilgi teknolojileri dünyası içerisinde önemli bir yere sahip olduğu için Microsoft çözümleri de bu anlamda önemli bir yerdedir. Ofis iş süreçlerinde bulunan verimliliği artırabilmek için tüm ihtiyaçlara yönelik olarak iş çözümleri sunan bir çözüm ortağı konumundadır. Aslında küçük ölçekli işletmeler orta ve büyük ölçekli organizasyonlara kadar neredeyse her seviyede BT çözümlerine sahip olması, personelin ve müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilen ürünleri sunması, operasyonel maliyetleri düşürmesi de Microsoft’u pazarın ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Şu an en çok tercih edilen yazılım markası olan Microsoft farklı ihtiyaçları karşılamak için geliştirdiği ürünleriyle iş dünyasına yönelik olarak önemli katkılar da sunar. Sunucu sistemleri, Office uygulamaları ve bunun güvenlik yazılımlarına kadar pek çok kategoride geliştirilmiş olan sistemlerin her biri sınıfının en iyileri arasında yer almaktadır. Yetkin ve tecrübeli marka Microsoft tarafından geliştirilmiş olan sistemlerin verimli kullanılması yönünde verilebilecek destek ve danışmanlık ilgili yazılımların neredeyse tüm özelliklerinden firmanızın yararlanabilmesi açısından oldukça değerlidir. Microsoft çözümleri ise bu anlamda tüm yetkinliğimizi size uyguluyoruz.

Microsoft Çözümleri Neleri Kapsar?

İlk olarak firmanızın ihtiyaç duyduğu programların belirlenmesi, eğitimi, bunların kurulumu ve kurulumun sonrası desteklerin sunumu oldukça kapsamlı çözümler içerisinde yer almaktadır. Bunların yanı sıra, lisans sürecinin tamamlanması, mevcut sistemin güncellenmesi ve güvenlik ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi de sağlanır. İşletme ve firma ihtiyacına göre şekillenecek olan destek süreci program tedarikini kapsar. Bu kapsamda yer alan bulut sistemi için Microsoft yazılımlarının tedarik edilmesi ya da bulut uygulamaları için Office 365 gibi çeşitli programların temini ve bunlar ile ilgili eğitimlerin verilmesi gibi çözümleri sunulur. Bir firma için yedekleme sistemlerinin kurulumu çok önemlidir. Veri kaybının önüne geçebilecek arşivleme sisteminin kurulabilmesi için aslında işletme ihtiyacının göz önünde tutulması gerekmektedir. İşletim sistemleri Microsoft oluşan işletmelere aynı yazılım markasına ait olan yedekleme sistemlerinin entegre edilmesi aslında çok daha verimli bir arşivleme sürecinin yaşanmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda, yedekleme sisteminin depolama alanı için Microsoft markasının bulut sunucuları da kullanılabilir.

Yine Microsoft çözümlerinin oldukça önemli bir alanını ifade eden güvenlik talepleri firewall programları ve yazılımlarıyla karşılanabilir. Deneyimli firma tarafından geliştirilmiş güvenlik yazılım programı, Microsoft markasına ait olan diğer ürünler ile yüzde yüz uyum halinde çalışmaktadır. Bu sistem, dışarıdan sızmaları engellemek ile beraber bazı önemli dosyalara erişimi sınırlama ve kısıtlama getirme imkanları sunar. Fonksiyonel kullanım imkânıyla güvenlik yazılımları arasında tercih edilebilirliği artıran sistemin kurulumundan bakımına kadar tüm süreçler Microsoft çözümleri hizmetleri altında verilmektedir. Bu gibi durumlarla beraber yazılımlar arası geçiş sürecinin en iyi şekilde yapılması adına destekler sunulur. Microsoft markasına ait olan sanallaştırma, Office ve diğer tüm uygulamalar ile ilgili tüm ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak profesyonel çözümler ile firmanızın ürünlerden tam kapasite faydalanması da sağlanır.

Microsoft Çözümleri Danışmanlığı Hizmeti

Microsoft çözümleri danışmanlığı ile kurumların olduğu mevcut yapılarının analizi, diğer sistem bileşenlerinin Microsoft ürünleriyle uyumluluklarının ve entegrasyonunun planlanması, sahip olunan ürün ve teknoloji bileşenlerinden iş süreçleri ve gereksinimleriyle örtüşen azami fayda ve geri dönüşün de elde edilmesine yönelik belirli önerilerin gündeme getirilmesi gerçekleştirilerek, sistemlerden üst düzey süreklilik ve fayda sağlanması Microsoft çözümleri danışmanlığında amaçlanır.